No message

Maximale prijsschatting

€ 0,00

Selecteer de gewenste dag(en) in de kalender en doe een verzoek tot reservering.

 

De Eijkelboom

De naam De Eijkelboom vinden we voor het eerst in een acte van 1520. Daar wordt een boerderij met die naam aangeduid. Deze boerderij stond in de buurt van Veessen een dorpje aan de ooste­lijke IJsseldijk en horend bij de gemeente Heerde.

Later komen we de boerderij weer tegen in een acte uit 1691 daar spreekt men over “een erff ende goet, de Eijckelboom genaemt”.

Het was een naar die tijd een behoorlijk grote boerderij met 40 morgen land. Een protocol van 30 augustus 1715 geeft wat meer informatie over de ligging van “De Eijkelboom”.

De boerderij lag aan de IJsseldijk in het grensgebied van Veessen en Oene.
Daar stonden van oudsher drie grote boerderijen.

  • De eerste vanaf de Kerkdijk heette in de volksmond “de Rot’n boerderieje” die is verdwenen (afgebrand).
  • In het midden de inmiddels verdwenen boerderij “Backhuis”
  • Bij de grens Veessen-Oene staat de “Nijensteen” Deze nieuwe boerderij op de plaats van de “Eikelboom” gebouwd.

Eikelenhoek

Op een kaart van het polderdistrict Veluwe (1879) komt op de plaats waar nu de “Nijensteen” staat een boerderij met de naam “Eikelenhoek“. Uit de veelvuldige beschrijvingen van de boerderij en de bijbehorende gronden moeten we haast constateren dat dit “de Eijkelboom” was.

Uit onderzoek van Dhr. D.H. Eikelboom uit Zutphen en de transcripties van de acten blijk dan de boerderij al een hele tijd bewoond werd door de familie zoals Jan Toenis, maar ze waren nog geen eigenaren. De boerderij was het bezit van de landadel en groot grondbezitters.

“Item Hern. opte eijckelboem is uuijtheijmsch ind sijn huijsfr ind hij heft een vriguet van 7 mergen ind is gespleijt als hijer nae volget”

(item=desgelijks; opte=op de; uuijtheijmisch=uitheems; ind=en; huijsfr.=huisvrouw; vriguet=vrijgoed, land in eigendom; mer­gen=morgen, landopp. van ± 0,9 ha).

Onderpand

Uit een aantal actes blijkt dat deze boerderij regelmatig als onderpand diende. Pas in 1792 werd een Eikelboom daadwerkelijk eigenaar van de boerderij. Voor die tijd werd de boerderij gepacht (meijerwijse).

Gerrit Willems Eykelboom en zijn vrouw Aaltje Jans kochten de boerderij voor een bedrag van 13.800 gulden. Om de aankoop te kunnen betalen leende het echtpaar 10.000 gulden van Ds. Johan Zegerius uit Epe.

Gerrit Willems Eykelboom was een kleinzoon van Jan Toenissen. Hij was getrouwd met Aaltje Jans (Welsum, 1763). Na het overlijden van Gerrit is de weduwe niet lang alleen gebleven, want op 25 april 1802 trouwde ze met Jan Hendrik Nijensteen . Ze kregen één dochter, Aaltjen Nijensteen, die in 1831 trouwde met Berend Maten. Deze Berend Maten heeft in 1865 de oude boerderij laten afbreken en de boerderij de Nijensteen laten bouwen. De herkomst van de huidige naam is dus duidelijk, maar voor een Eikelboom is het toch betreurenswaardig dat daardoor de oude boerderijnaam verdwenen is. Rond 1900 was de naam al verbasterd tot Eikelenhoek. Een eeuw later is ook die naam verdwenen.

In 1691 was de boerderij veel groter en leenden de eigenaren 4000 gulden met de boerderij als onderpand.

De Eijkelboom

De naam De Eijkelboom vinden we voor het eerst in een acte van 1520. Daar wordt een boerderij met die naam aangeduid. Deze boerderij stond in de buurt van Veessen een dorpje aan de ooste­lijke IJsseldijk en horend bij de gemeente Heerde.

Later komen we de boerderij weer tegen in een acte uit 1691 daar spreekt men over “een erff ende goet, de Eijckelboom genaemt”.

Het was een naar die tijd een behoorlijk grote boerderij met 40 morgen land. Een protocol van 30 augustus 1715 geeft wat meer informatie over de ligging van “De Eijkelboom”.

De boerderij lag aan de IJsseldijk in het grensgebied van Veessen en Oene.
Daar stonden van oudsher drie grote boerderijen.

  • De eerste vanaf de Kerkdijk heette in de volksmond “de Rot’n boerderieje” die is verdwenen (afgebrand).
  • In het midden de inmiddels verdwenen boerderij “Backhuis”
  • Bij de grens Veessen-Oene staat de “Nijensteen” Deze nieuwe boerderij op de plaats van de “Eikelboom” gebouwd.

Eikelenhoek

Op een kaart van het polderdistrict Veluwe (1879) komt op de plaats waar nu de “Nijensteen” staat een boerderij met de naam “Eikelenhoek“. Uit de veelvuldige beschrijvingen van de boerderij en de bijbehorende gronden moeten we haast constateren dat dit “de Eijkelboom” was.

Uit onderzoek van Dhr. D.H. Eikelboom uit Zutphen en de transcripties van de acten blijk dan de boerderij al een hele tijd bewoond werd door de familie zoals Jan Toenis, maar ze waren nog geen eigenaren. De boerderij was het bezit van de landadel en groot grondbezitters.

“Item Hern. opte eijckelboem is uuijtheijmsch ind sijn huijsfr ind hij heft een vriguet van 7 mergen ind is gespleijt als hijer nae volget”

(item=desgelijks; opte=op de; uuijtheijmisch=uitheems; ind=en; huijsfr.=huisvrouw; vriguet=vrijgoed, land in eigendom; mer­gen=morgen, landopp. van ± 0,9 ha).

Onderpand

Uit een aantal actes blijkt dat deze boerderij regelmatig als onderpand diende. Pas in 1792 werd een Eikelboom daadwerkelijk eigenaar van de boerderij. Voor die tijd werd de boerderij gepacht (meijerwijse).

Gerrit Willems Eykelboom en zijn vrouw Aaltje Jans kochten de boerderij voor een bedrag van 13.800 gulden. Om de aankoop te kunnen betalen leende het echtpaar 10.000 gulden van Ds. Johan Zegerius uit Epe.

Gerrit Willems Eykelboom was een kleinzoon van Jan Toenissen. Hij was getrouwd met Aaltje Jans (Welsum, 1763). Na het overlijden van Gerrit is de weduwe niet lang alleen gebleven, want op 25 april 1802 trouwde ze met Jan Hendrik Nijensteen . Ze kregen één dochter, Aaltjen Nijensteen, die in 1831 trouwde met Berend Maten. Deze Berend Maten heeft in 1865 de oude boerderij laten afbreken en de boerderij de Nijensteen laten bouwen. De herkomst van de huidige naam is dus duidelijk, maar voor een Eikelboom is het toch betreurenswaardig dat daardoor de oude boerderijnaam verdwenen is. Rond 1900 was de naam al verbasterd tot Eikelenhoek. Een eeuw later is ook die naam verdwenen.

In 1691 was de boerderij veel groter en leenden de eigenaren 4000 gulden met de boerderij als onderpand.